Skip to content

Praca

samito praca

Dołącz do nas

Chcesz pracować dla jednego z najbardziej innowacyjnych start-upów w Polsce? Dołącz do naszego zespołu! Zobacz, kogo aktualnie szukamy

sales executive

Aktualne oferty pracy

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres:

Administratorem danych jest Samito S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podjęcia działań przed zawarciem umowy dokonywanych z inicjatywy kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także realizacji przepisów prawa, w tym art. 221 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jeżeli Pani/Pan życzy sobie, aby CV było uwzględniane w innych procesach rekrutacyjnych, proszę zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: „Wyrażam zgodę Samito S.A. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

Przetwarzanie danych w tym wypadku następować będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody bez wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, w tym przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez rok od momentu złożenia aplikacji. Dane mogą być ujawniane firmom wsparcia informatycznego oraz firmom hostingowym. 

W przypadku przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: iod@samito.co

customer expierence samito
fundusze europejskie
samito
projekt go to brand
europejski fundusz rozwoju