Skip to content

Dla akcjonariuszy

Ogłoszenia

15.06.2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 5 Statutu Spółki niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Rzymskiej 9 (03-976 Warszawa).

Archiwum

22.04.2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd SAMITO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882417 (dalej: „Spółka” lub „SAMITO S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 6 maja 2021 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAMITO S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Rzymskiej 9 (03-976 Warszawa).

customer expierence samito
fundusze europejskie
samito
projekt go to brand
europejski fundusz rozwoju